17. 10. 2011.

VIZ zaštita d.o.o. Banjaluka Tel: 066 710 502

Izaberite oblast i saznajte više o našoj ponudi

 • zavod zaštite na raduZavod zaštite na radu

  izrada procjena opasnosti (revizija), pregledi i ispitivanja mašina i uređaja s povećanim opasnostima, izdavanje uvjerenja o primjeni mjera zaštite na radu, mjerenje parametara radne okoline: buka, osvijetljenost, mikroklima, osposobljavanje radnika, izrada svih elaborata i dokumenata, izrada plana evakuacije i spašavanja, izrada elaborata o opremanju objekata i postrojenja ..... itd.
 • zavod zaštite od požaraZavod zaštite od požara

  procjena ugroženosti od požara, ispitivanja ispravnosti stabilnih,  instalacija za dojavu i gašenje požara, ispitivanja ispravnosti sistema za detekciju zapaljivih plinova i para, osposobljavanje radnika, pregledi i ispitivanja gromobranskih instalacija, pregledi i ispitivanja elektroinstalacija, pregledi kotlovnica energetskih postrojenja, mjerenje i ispitivanje el. instalacija u «Ex» izvedbi .....
 • zavod ekologije i rudarstvaZavod ekologije i rudarstva

  Izrada studija uticaja na životnu sredinu, izrada dokaza uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole, izrada planova aktivnosti, mjerenje emisije zagađivača analiza i kontrola kvaliteta vazduha, vode i zemljišta pokretnom laboratorijom, mjerenje koncentracije gasova u dimnjacima, procjena opasnosti od hemijskog udesa i od zagađivanja životne sredine, projektovanje mjera za zaštitu, ..... itd
 • servisiranje vatrogasnih aparata i hidrantske mrežeServisiranje i prodaja vatrogasne opreme

  Prodaja i servisiranje vatrogasne opreme. Vatrogasni aparati, zidni hidrantski ormarići, hidrantski ormari, vatrogasna crijeva, mlaznice, hidrantski nastavci, nadzemni i podzemni hidranti, crijeva te ostala protivpožarna i zaštitna sredstva i oprema, kontrolno servisiranje i ispitivanje aparata za gašenje požara, tehnička kontrola hidrantske mrežei, inženjering u oblasti zaštite projektovanje, izvođenje, rekonstrukcija, održavanje i popravke
 • ugradnja vatrodojavnih sistemaServisiranje i ugradnja sistema teh. zaštite

  Usluge pravljenja idejnih rješenja i izrade glavnog projekta, preko isporuke opreme, montaže i puštanja u rad. vatrodojavnih sistema, protivprovale, kontrole pristupa, video nadzora, detekcije tehničkih gasova, sistema za automatsko gašenje požara, sistemi za glasovno uzbunjivanje, management sistema tehničke zaštite, sistemi bolničke signalizacije, sistema tehničke zaštite prema zahtjevu kupca i ostalih sistema protiv požarne zaštite
 • projektovanjeProjektovanje, vođenje, kontrola i konsultacija

  projektovanje hidrantske instalacije, sistema za dojavu požara, sistema gašenje požara, gromobranske instalacije, sistema protivpanične rasvete, stabilnih instalacija slabe struje, vođenje referata zaštite od požara, izrada glavnog projekta zaštite od požara, izrada plana zaštite od požara, izrada analize požarne ugroženosti, izrada studija zaštite od požara, izrada programa za saniranje i unapređenje, izrada plana evakuacije
 • vatrogasni aparati servisiranje i prodajaVatrogasni aparati

  Vatrogasni aparati koriste se za gašenje požara na putničkim automobilima (S-1, S-1A), kombi vozilima (S-2, S-2A) i teretnim vozilima do 2t (S-3, S-3A). Za gašenje požara na kamionima, autobusima, cisternama, lokomotivama, benzinskim pumpama, u industrijskim objektima, magacinskim i drugim radnim prostorijama, kao i stambenim zgradama koriste se aparati S-6, S-6A, S-9 i S-9A. ..... itd.
 • Hidrantska mreža

  Hidrantska mreža za gašenje požara je skup cjevovoda, uređaja i opreme kojima se voda od sigurnog izvora dovodi do štićenih prostora i građevina. Gašenje vodom preko hidrantskog sustava se koristi kada je požar već proširen na veći dio građevine, a električna energija je isključena. Osnovna podjela prema smještaju daje dva oblika: unutarnja hidrantska mreža, vanjska hidrantska mrežai ..... itd
 • sprlinker sistemiSprinkler sistemi

  Sprinkler sistemi automatski se aktiviraju na pojavu požara. Dostizanjem određene temperature, dolazi do prskanja staklene ampule i omogućava se gašenje vodom koja je u instalaciji pod stalnim pritiskom. Voda se raspršuje u fine čestice i gase nastali požar. Jedna instalacija može da služi za zaštitu više zona. Ukoliko su prostorije koje se štite izložene mrazevima, koristi se suvi sprinkler sistem. ..... itd
 • Ugradnja vatrodojavnih sistema

  Prodaja vatrogasne opreme vatrogasni aparati, zidni hidrantski ormarići, hidrantski ormari, vatrogasna crijeva, mlaznice, hidrantski nastavci, nadzemni i podzemni hidranti, ostala protivpožarna i zaštitna sredstva i oprema, kontrolno servisiranje i ispitivanje aparata za gašenje požara, tehnička kontrola hidrantske mrežei, inženjering u oblasti zaštite projektovanje, izvođenje, rekonstrukcija, održavanje i popravke
 • ugradnja stabilnih sistema za gašenje požaraUgradnja stabilnih sistema za gašenje

  Usluge pravljenja idejnih rješenja i izrade glavnog projekta, preko isporuke opreme, montaže i puštanja u rad. vatrodojavnih sistema, protivprovale, kontrole pristupa, video nadzora, detekcije tehničkih gasova, sistema za automatsko gašenje požara, sistemi za glasovno uzbunjivanje, management sistema tehničke zaštite, sistemi bolničke signalizacije, sistema tehničke zaštite prema zahtjevu kupca i ostalih sistema protiv požarne zaštite
 • projektovanje i kontrolaUgradnja videonadzora, protivprovalnih sistema

  projektovanje hidrantske instalacije, sistema za dojavu požara, sistema gašenje požara, gromobranske instalacije, sistema protivpanične rasvete, stabilnih instalacija slabe struje, vođenje referata zaštite od požara, izrada glavnog projekta zaštite od požara, izrada plana zaštite od požara, izrada analize požarne ugroženosti, izrada studija organizacije zaštite od požara, izrada programa za saniranje i unapređenje, izrada plana evakuacije u slučaju požara